I 2015 blev Arbejdsrefugiet Villa Gress stiftet som lotto bezirksdirektion eschbach et privat initiativ, og gartnerboligen har siden fungeret som arbejdssted og refugium for kreative.
Møn, Antoine Calmette fik den ide at anlægge en park i det kuperede terræn og købte området i 1783.Spisesalen ligger mod syd og har glasdøre til hele tre sider.Stedet blev opkaldt efter hans hustru Anna Catharina Elisabeth Iselin ( kaldet Lisa og datter af baron.Liselundområdet var engang en del af Klinteskoven.Toilettet er et lokum, vandet tapper du fra en tank.Gården havde dog ikke nogen anselig hovedbygning.Nygård, som belønning til ritmester, jacob Nielsen Danefer (eller Danefærd, efter hvem Jakob Danefærds Vej på paris en ligne bonus Frederiksberg har navn) for at have erobret et svensk skib og bragt dette med gods og danske krigsfanger til.I det indre har lofterne dekorationsmalerier.Marienborgs hovedbygning blev nedrevet 1984.
En stor del af parken forsvandt ved et jordskred i 1905,.
Selve dyssen er meget ældre.En brand ødelagde flere bygninger i 1908.Fredningen blev udvidet i 1960.I 1918, da Bygningsfredningsloven blev vedtaget, blev Liselund fredet med alle bygninger og monumenter.Det fungerer nu som hotel.Liselund er et herligt sted.Sønnen Charles Bosc de la Calmette overtog derefter godset, og efter hans død solgtes det i 1821 til den senere hofjægermester Peter Adolph Tutein, som også købte den tørlagte Kostervig.Niels Rosenkrantz overtog godset i 1956, tre år før faderens død.Liselund blev for alvor genopdaget i kunsthistorien omkring.Men drikkevand kunne det ikke bruges til.Stranden er ren rullesten, især flint.Blandt de logerende kan nævnes Alexander Wilde, Georg kc kleist casino Achen og Peter Ilsted.Rummets bagvæg har ovnnicher i hjørnerne.I det bakkede terræn voksede mægtige bøgetræer, og i skovbunden løb en lille kilde.Det nye slot er hvidpudset, opført i to etager med midtertårn i en stil inspireret af franske slotte og er nærmest en forløber for palæstilen.