PokaŻ szczegÓŁY, pIK POK, producent: Dig Net, pOKAŻ szczegÓŁY 4YOU.
11 Niedopuszczalna jest sprzedaż bezpośrednia przez komitenta na terenie komisu, rzeczy i towaru objętego umową Komisową.Rejtana 49a 35-326 Rzeszów e-mail: e-mail: tel: tel.7, w razie nie wywiązania się z 6 po upływie 100 dni umowa komisowa traci ważność a towar pozostaje do dyspozycji komisu (złomowanie, wysypisko, itp.).Flex fx-00l fx-00p fx-01 fx-02 fx-03 fx-04 fx-05 fx-06 fx-07 fx-08 fx-09 fx-10 fx-11 fx-12 fx-13 fx-14 fx-15 skrzynia fx-16 fx-15 skrzynia fx-17 fx-18, frame, frame fr-00l fr-00p fr-01 fr-02 fr-03l fr-03p fr-04 fr-05 fr-06 fr-07 fr-08 fr-09 fr-10 fr-11 fr-12 fr-13, grafi, grafi, grafi.6, komitent po upływie 3 miesięcy zobowiązany jest do wycofania towaru z komisu (brak zainteresowania mimo obniżek, nie rynkowa cena, itp.).12 Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisie artykułów!Evolve, producent: Vox, pOKAŻ szczegÓŁY Yeti Producent: DIG-NET pokaŻ szczegÓŁY Angel Producent: Wójcik pokaŻ szczegÓŁY Amazon Producent: Wójcik pokaŻ szczegÓŁY Snow Producent: Forte pokaŻ szczegÓŁY Yoop Producent: Forte pokaŻ szczegÓŁY 4 You Producent: Vox pokaŻ szczegÓŁY Smart Producent: Vox pokaŻ szczegÓŁY 2PIR Producent: Vox pokaŻ.
Producent: Vox, pOKAŻ szczegÓŁY, snow, producent: Forte, pOKAŻ szczegÓŁY.
Komisant nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte i wady prawne sprzedawanego towaru.
9, komitent za sprzedany towar otrzymuje należność w terminie ustalonym z Komisantem.7 W razie nie wywiązania się z 6 po upływie 100 dni umowa komisowa traci ważność a towar pozostaje do dyspozycji komisu (złomowanie, wysypisko, itp.).8, prowizja komisanta ustalana jest w umowie, z tym, że nie może być niższa niż 15 ceny.10, komitent ma prawo do wycofania towaru z komisu po 25 dniach od daty wystawienia w dogodnym dla siebie terminie bez podania tiger storm slots przyczyn.4 Komisant nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte i wady prawne sprzedawanego towaru.Niedopuszczalna jest sprzedaż bezpośrednia przez komitenta na terenie komisu, rzeczy i towaru objętego umową Komisową.Kom.: tel magazyn: Serwis wykorzystuje pliki cookies.Hagera 12a 41-800 Zabrze, nIP:, towar przyjmuje się po podpisaniu umowy komisowej, w której strony określają cenę, a także inne warunki indywidualnej umowy.Zapisz się do newslettera!5, towar przyjmuje się do komisu na okres 3 miesięcy (o ile umowa nie stanowi inaczej) a po upływie: pierwszych 4 tygodni Komisant ma prawo do obniżenia ceny o 20 od wartości początkowej kwoty ustalonej w umowie; 60 dni o kolejne 20 od wartości początkowej.Menu główne, skocz do tresci, skocz do drugiej tresci, flex.